Check in Khách lẻ

Việc Check in Khách lẻ cho những khách đến Khách sạn ngay tại thời điểm hiện tại sẽ hỗ trợ Khách sạn dễ dàng quản lý phòng trống, sắp xếp phòng, lưu lại các thông tin, ghi chú cho đặt phòng đó…

1. Khách đến nhận phòng ngày

Chọn phòng cho Khách

 • Đăng nhập phần mềm > chọn Khách lẻ > Nhập thời gian đặt phòng > chọn biểu tượng Tìm kiếm

 • Chọn loại phòng cần đặt > Chọn phòng

 

Nhập thông tin cho Khách

 • Nhập các thông tin cho Khách bao gồm: Tên Khách, Quốc tịch, Số điện thoại, Email

 • Chỉnh sửa giá hoặc loại giá cho đặt phòng

 

 

 • Khách sạn có thể thêm thanh toán trong trường hợp khách có thanh toán trước theo các trường thông tin sau:
  + Phương thức thanh toán
  + Loại Tiền Tệ
  + Tổng tiền Khách trả trước
  + Ghi chú cho thanh toán đó (không bắt buộc)
  Sau đó chọn biểu tượng Thanh toán

 

Hoàn thành thao tác nhận phòng

Sau khi đã nhập các thông tin cần thiết cho booking theo các bước trên, Khách sạn chọn nút Nhận phòng để hoàn thành thao tác nhận phòng cho Khách lẻ

Dưới đây là giao diện booking sau khi tích chọn Nhận phòng

 

2. Khách đến nhận phòng đã đặt phòng trước đó

Đây là trường hợp khách đã đặt trước và đã có đặt phòng trên phần mềm nên Khách sạn cần tìm đúng đặt phòng của khách để nhận phòng theo hướng dẫn Tìm đặt phòng

Sau khi đã chọn đúng đặt phòng , Khách sạn sẽ vào được chi tiết đặt phòng, chọn Nhận phòng

Đối với đặt phòng trên sơ đồ dạng thời gian> chọn đặt phòng > chọn Nhận phòng nhanh

 

Hướng dẫn có giúp ích được cho bạn không ?

2+