Chi tiết dọn phòng

Để có danh sách các phòng đang bẩn để bộ phận buồng phòng dọn thao tác như sau:

Buồng phòng >  Chi tiết dọn phòng > Chọn ngày > Điền tên nhân viên >  In ra

Diễn giải kí hiệu viết tắt:

S ( Service): Dọn theo yêu cầu của khách

FS (Full Service): Dọn phòng hằng ngày

ARR: Khách sẽ đến

DEP: Khách sẽ đi, khi bộ phận buồng phòng nhìn vào đây sẽ biết được thời gian khách trả phòng để dọn.

N/A: Phòng không cần dọn

 

 

Hướng dẫn có giúp ích được cho bạn không ?

0