Chi tiết tổng hợp tồn kho

Tổng hợp tồn kho giúp khách sạn kiểm tra lại số lượng tồn đầu kỳ, nhập, xuất trong kỳ và tồn cuối kỳ để lên kế hoạch mua hàng và nhập kho.

 

CHI TIẾT TỔNG HỢP TỒN KHO

Lưu ý: Tồn cuối kỳ hôm nay sẽ là tồn đầu kỳ của ngày hôm sau.

  • Vào Quản lý kho > Kho > Tổng hợp tồn kho > Chọn thời gian muốn xem > Chọn kho > Chọn NVL > Lấy dữ liệu.

 

Xem chi tiết nhập xuất tồn kho

  • Tại màn hình tổng hợp tồn kho, nhấp chuột vào biểu tượng để xem chi tiết xuất nhập tồn của từng sản phẩm > Nếu muốn xuất file thì chọn XUẤT EXCEL

 

 

 

 

Hướng dẫn có giúp ích được cho bạn không ?

0