Chuyển kho

Chuyển kho giúp khách sạn quản lý số lượng sản phẩm ở các kho khi chuyển từ kho này sang kho khác

TẠO PHIẾU CHUYỂN KHO

  • Vào Quản lý kho > Chọn Kho > Chuyển kho  > Nhấp chuột vào biểu tượng để tạo mới phiếu chuyển kho

  • Nhập thông tin Người vận chuyển, Diễn giải > Nguyên vật liệu, Xuất tại kho, Nhập tại kho, Số lượng, Đơn giá > Chọn biểu tượng để thêm nguyên vật liệu muốn chuyển > Lưu lại để hoàn thành

  • Dưới đây là giao diện sau khi hoàn thành tạo phiếu Chuyển kho

 

SỬA PHIẾU CHUYỂN KHO

  • Tại màn hình chuyển kho, nhấp chuột trực tiếp vào phiếu Chuyển kho muốn chỉnh sửa  > Thực hiện chỉnh sửa các thông tin > Lưu lại để hoàn thành

 

Chú ý: Format của ô số lượng luôn có 2 số 0 đằng sau dấu phẩy nên nếu nhập số lượng chẵn, Khách sạn cần nhập thêm 2 số 0 vào sau. Ví dụ số lượng là 10 thì cần gõ 1000

 

IN PHIẾU CHUYỂN KHO

  • Tại màn hình chuyển kho, di chuột sang góc phải phiếu chuyển kho > nhấp chuột vào biểu tượng để in phiếu chuyển kho

  • Dưới đây là mẫu in phiếu chuyển kho

 

XÓA PHIẾU CHUYỂN KHO

  • Tại màn hình chuyển kho, chọn biểu tượng  > Nhập lý do Xóa > Đồng ý

  • Dưới đây là giao diện sau khi xóa phiếu chuyển Kho

 

Chú ý: Phiếu chuyển kho đã xoá không khôi phục lại được nên Khách sạn cần kiểm tra kĩ trước khi xoá

 

 

 

 

 

 

Hướng dẫn có giúp ích được cho bạn không ?

0