Chuyển Phòng Đang Ở

Việc đổi phòng khách đang ở sẽ hỗ trợ Khách sạn thao tác đổi phòng, chuyển phòng cho khách đang ở trạng thái check in.

Sau khi thao tác đổi phòng, chặng trước phòng sẽ tự động check out, chặng sau sẽ ở trạng thái check in.

Cách 1: Đổi phòng từ màn hình sơ đồ chi tiết phòng

  • Chọn phòng cần chuyển > Chọn mục Chuyển phòng

 

  • Tại bảng thao tác chuyển phòng, Chọn Hạng phòng mới cần chuyển đến > Số phòng > Nhập lý do > Tích chọn có đổi gia hay không (không tích là toàn bộ tiền chặng giữ nguyên giá phòng cũ, tích chọn giá toàn bộ chặng ở sẽ lấy theo giá phòng mới) > Lưu để hoàn thành thao tác chuyển phòng.

Cách 2: Chuyển phòng từ sơ đồ thời gian

  • Nhấp và giữ chuột trái vào phòng cần chuyển (Hoặc chọn vào phòng để hiển thị các chức năng phòng) > Kéo chuột di chuyển phòng cần chuyển đến phòng mới và nhà chuột

  • Hiển thị hộp thoại Nhập thông tin phòng mới > thao tác nhập thông tin như cách 1.

 

 

Cách 3: Chuyển phòng từ màn hình chi tiết phòng

  • Mở chi tiết phòng cần chuyển > Chọn chức năng chuyển phòng

 

  • Hiển thị hộp thoại Nhập thông tin phòng mới > thao tác nhập thông tin như cách 1.

Hướng dẫn có giúp ích được cho bạn không ?

1+