Chuyển trạng thái phòng bẩn sang phòng sạch

Sau khi dọn xong phòng để bộ phận lễ tân biết phòng đã dọn sạch để nhận khách, thì bộ phận buồng phòng phải vào làm sạch phòng trên phần mềm theo 2 cách như sau:

Cách 1: Buồng phòng > Tình trạng buồng > Chọn phòng bẩn > Bấm làm sạch.

Cách 2: Buồng phòng > Sơ đồ buồng > Chọn phòng bẩn > Bấm làm sạch phòng.

Trong cách 2 bộ phận buồng phòng nhập thêm được các dịch vụ khách dùng như sau:

Buồng phòng > Sơ đồ buồng > Chọn phòng thêm dịch vụ > Chọn dịch vụ cần thêm.

Minibar: đồ uồng uồng, thức ăn.

Dịch vụ khác: Các phụ phí khách sạn thu thêm

Dịch vụ mở rộng: Các dịch vụ chưa được thêm vào danh sách dịch vụ thì bộ phận buông phòng thêm vào đây.

Hướng dẫn có giúp ích được cho bạn không ?

0