Đặt phòng Khách lẻ

Việc đặt phòng Khách lẻ cho những khách nhận phòng trong tương lai sẽ hỗ trợ Khách sạn dễ dàng quản lý phòng trống, sắp xếp phòng, lưu lại các thông tin ghi chú cho đặt phòng đó

1. Chọn phòng cho Khách

  • Đăng nhập phần mềm > chọn Khách lẻ > nhập thời gian đặt phòng > chọn biểu tượng Tìm kiếm

  • Chọn loại phòng cần đặt > Chọn phòng

 

2. Nhập thông tin cho Khách

  • Nhập các thông tin cho Khách bao gồm: Tên Khách, Quốc tịch, Số điện thoại, Email

  • Chỉnh sửa giá hoặc loại giá cho đặt phòng

  • Khách sạn có thể thêm thanh toán trong trường hợp khách có thanh toán trước theo các trường thông tin sau:

      + Phương thức thanh toán

      + Loại Tiền Tệ

      + Tổng tiền Khách trả trước

      + Ghi chú cho thanh toán đó

Sau đó chọn biểu tượng Thanh toán

 

3. Hoàn thành thao tác đặt phòng

Sau khi đã nhập các thông tin cần thiết cho đặt phòng theo các bước trên, Khách sạn chọn nút Đặt trước để hoàn thành thao tác đặt phòng cho Khách lẻ

Dưới đây là giao diện đặt phòng sau khi tích chọn Đặt trước

 

Hướng dẫn có giúp ích được cho bạn không ?

2+