Doanh thu chi tiết

Báo cáo doanh thu chi tiết thể hiện chi tiết doanh thu phòng, dịch vụ và thanh toán của từng booking trong khoảng thời gian tìm kiếm. Khách sạn có thể kiểm tra doanh thu theo từng phân hệ lễ tân và quản lý bán hàng, theo trạng thái của booking, loại phòng, công ty, nguồn, thị trường.

 

1. Hướng dẫn vào báo cáo

Vào Báo cáo > Chọn báo cáo Phân tích DT chi tiết

 

2. Xem doanh thu phòng đã trả

Tích chọn Doanh thu phòng đã trả > Chọn khoảng thời gian > Chọn Loại phòng, Công ty, Nguồn, Thị trường nếu muốn lọc thông tin chi tiết từng hạng mục > Bấm Tìm kiếm

Khi tích vào Doanh thu phòng đã trả, doanh thu (Tiền phòng, dịch vụ, giảm giá) được ghi nhận vào ngày khách trả phòng và chỉ tính phòng đã trả

 

3. Xem doanh thu dự kiến

Bỏ tích Doanh thu phòng đã trả > Chọn khoảng thời gian > Chọn Loại phòng, Công ty, Nguồn, Thị trường nếu muốn lọc thông tin chi tiết từng hạng mục > Bấm Tìm kiếm

Khi bỏ tích Doanh thu phòng đã trả, doanh thu được ghi nhận trong khoảng thời gian tìm kiếm (có thể xem doanh thu dự kiến trong tương lai)

 

Diễn giải

 • Mã: Cột này bao gồm Mã đặt phòng ở trên, kí hiệu loại phòngsố phòng ở dưới. Để xem chi tiết booking, khách sạn nhấp chuột vào mã đặt phòng
 • Khách: Tên khách
 • Ngày đến: Thời gian khách đến
 • Ngày đi: Thời gian khách đi
 • Tiền phòng: Tổng tiền phòng từng ngày trong khoảng thời gian tìm kiếm, bao gồm phí check in sớm, check out muộn, phí thêm người và chưa trừ giảm giá
 • Dịch vụ: Tổng tiền dịch vụ trong khoảng thời gian tìm kiếm
 • Giảm giá: Số tiền booking được giảm giá
 • Tổng doanh thu: Tiền phòng + Dịch vụ – Giảm giá
 • Nợ trước: Là số tiền booking đó còn thiếu trước khoảng thời gian đang chọn xem

Ví dụ

Khách A ở từ ngày 1/5 – 5/5, tiền phòng mỗi đêm là 100,000 vnd khách đặt cọc 200,000 vnd ngày 1/5.

Khi xem báo cáo vào ngày 2/5 thì nợ trước thì tính tới 00:00 ngày 2/5 phòng này có:

 • Tiền phòng của 1/5 là 100,000 vnd.
 • Tiền đặt cọc phát sinh 1/5 là 200,000 vnd.

Vậy số tiền còn thiếu của khách A tính tới 00:00 ngày 2/5 là -100,000 vnd.

Tương tự xem ngày 3/5 số thanh toán còn lại sẽ là 0 vnd.

 • Tiền mặt, Thẻ tín dụng, Chuyển khoản, Công nợ: Là số tiền khách đã thanh toán theo từng hình thức trong khoảng thời gian tìm kiếm
 • Còn thiếu: Bằng Tổng doanh thu + Nợ trước, là số tiền khách cần trả tính đến khoảng thời gian tìm kiếm.

 

 

 

 

 

Hướng dẫn có giúp ích được cho bạn không ?

0