Doanh thu tổng hợp

Báo cáo doanh thu tổng hợp thể hiện tổng doanh thu, số đêm và giá phòng trung bình trong khoảng thời gian tìm kiếm. Khách sạn có thể kiểm tra doanh thu theo từng phân hệ lễ tân và quản lý bán hàng, theo trạng thái của booking, loại phòng, công ty, nguồn, thị trường.

 

1. Vào báo cáo

Vào Báo cáo > Chọn báo cáo Phân tích DT tổng hợp

 

2. Xem doanh thu phòng đã trả

Tích chọn Doanh thu phòng đã trả > Chọn khoảng thời gian > Chọn Loại phòng, Công ty, Nguồn, Thị trường nếu muốn lọc thông tin chi tiết từng hạng mục > Bấm Tìm kiếm

Khi tích vào Doanh thu phòng đã trả, doanh thu (Tiền phòng, dịch vụ, giảm giá), tổng số đêm và giá trung bình của booking được ghi nhận vào ngày khách trả phòng và chỉ tính phòng đã trả

 

3. Xem doanh thu dự kiến

Bỏ tích Doanh thu phòng đã trả > Chọn khoảng thời gian > Chọn Loại phòng, Công ty, Nguồn, Thị trường, Phân hệ nếu muốn lọc thông tin chi tiết từng hạng mục > Bấm Tìm kiếm

Khi bỏ tích Doanh thu phòng đã trả, doanh thu, tổng số đêm và giá trung bình được ghi nhận trong khoảng thời gian tìm kiếm (có thể xem doanh thu dự kiến trong tương lai).

 

Diễn giải

  • Tiền phòng: Tổng tiền phòng của công ty, nguồn, thị trường hoặc loại phòng tùy theo mục đã chọn trong khoảng thời gian tìm kiếm, có bao gồm phí check in sớm, check out muộn, phí thêm người và chưa trừ giảm giá
  • Dịch vụ: Tổng tiền dịch vụ trong khoảng thời gian tìm kiếm
  • Giảm giá: Tổng số tiền giảm giá của tất cả các booking trong khoảng thời gian tìm kiếm
  • Tổng doanh thu: Tiền phòng + Dịch vụ – Giảm giá
  • Tổng số đêm: Tổng số đêm của các booking trong khoảng thời gian tìm kiếm
  • Giá trung bình: Giá phòng (không bao gồm thuế phí) chia cho tổng số đêm

 

Để xem chi tiết doanh thu, nhập chuột vào ô doanh thu cần kiểm tra > hệ thống sẽ mở ra tab mới hiển thị doanh thu chi tiết

 

 

 

 

 

Hướng dẫn có giúp ích được cho bạn không ?

1+