Đối chiếu Quỹ tiền gửi

Đối chiếu Quỹ tiền gửi giúp Khách sạn xác nhận và đối chiếu lại những khoản thu/chi bằng thẻ tín dụng hoặc chuyển khoản

Phiếu thu/chi đối chiếu ngày nào sẽ hiển thị lên Sổ chi tiết tiền gửi và Báo cáo Tình hình thu chi ngày đấy.

Hướng dẫn thao tác

  • Vào Thu chi > Chọn Quỹ tiền gửi > Chọn trạng thái chưa đối chiếu > Tìm kiếm > Kiểm tra xem các phiếu đã được cộng/trừ tiền vào tài khoản nào thì chọn Tài khoản ở phiếu đó > Nhấp chuột vào biểu tượng để xác nhận

Chú ý: Các khoản thu/chi đã đối chiếu thì không thể đối chiếu lại nên Khách sạn cần kiểm tra kỹ thông tin trước khi đối chiếu

  • Để kiểm tra lại các khoản thu/chi đã được đối chiếu ở từng Tài khoản ngân hàng, Khách sạn chọn Tài khoản ngân hàng > Chọn trạng thái Đã đối chiếu > Tìm kiếm
  • Nếu kiểm tra thấy số dư cuối kỳ ở Tài khoản Ngân hàng không khớp với số dư cuối kỳ sau đối chiếu, Khách sạn có thể nhập số tiền dư chính xác vào ô trống > Thực hiện > Đồng ý. Khi đó, phần mềm sẽ tự động tạo 1 phiếu thu/chi đối trừ khoản chênh lệch với số dư cuối kỳ sau đối chiếu để cân bằng lại đúng số tiền thực tế đang có trong Tài khoản ngân hàng

Chú ý: Phiếu thu/chi được tạo tự động do Khách sạn nhập số tiền dư cuối kỳ trên Tài khoản ngân hàng và xử lý chênh lệch không thể sửa/xoá nên Khách sạn cần cân nhắc trước khi thực hiện

 

 

 

Hướng dẫn có giúp ích được cho bạn không ?

0