Version 3.14

Chào mừng bạn đến với bản phát hành ngày 19 tháng 05 năm 2020 của ezCloudHotel. Một số điểm nổi bật chính bao gồm:

  • Cấu hình mới
  • Popup thêm dịch vụ phòng
  • Báo cáo doanh thu

 

Cấu hình mới

Nếu Khách sạn khó khăn khi tìm các phần mà mình cần cấu hình. Thì bản mới này sẽ hỗ trợ Khách sạn dễ tìm hơn. Và giao diện đồng nhất hơn với hệ thống.

 

 

Cải tiến popup thêm dịch vụ phòng

Số lượng dịch vụ lớn, tên dịch vụ dài thường làm việc thêm dịch vụ mất thời gian hoặc dễ sai sót.

Với phần update này chắc hẳn thêm dịch vụ sẽ dễ hơn

 

Cải tiến báo cáo doanh thu

Mong muốn tính doanh thu dự kiến, chỉ tính doanh thu trong khoảng thời gian tìm kiếm với tất cả các trạng thái phòng. Đây chắc hẳn là vấn đề lớn của khách sạn.

Với bản này chỉ cần bỏ tích chọn doanh thu phòng đã trả  ở phần tìm kiếm. Sẽ giúp Khách sạn đạt được mong muốn trên.

 

Báo cáo doanh thu chi tiết sẽ giúp Khách sạn biết doanh thu dự kiến và các thanh toán phát sinh trong khoảng thời gian đang chọn xem.

Muốn tìm hiểu thêm vui lòng click xem chi tiết

 

Cho phép khách sạn thống kê doanh thu tới từ các nhóm nào ( Công ty, nguồn, thị trường, loại phòng ).

Quan tâm tới số nào click vào có thể biết đươc chi tiết tới từ booking nào.

Muốn tìm hiểu thêm vui lòng click xem chi tiết

 

 

Biểu đồ doanh thu có thể so sánh được cùng kỳ tháng trước.

Cho phép khách sạn thống kê doanh thu tới từ các nhóm nào ( Công ty, nguồn, thị trường, loại phòng ).

Muốn tìm hiểu thêm vui lòng click xem chi tiết

 

Lưu ý: Đối với các khách sạn đang bị disabled phần này. Tức là khách sạn đang ở giá cũ. Cần liên hệ với chung tôi để chủ động lên công thức giá mới.

 

 

CẢM ƠN

ezCloudHotel xin chân thành cảm ơn các đóng góp ý kiến rất nhiệt tình trong thời gian qua từ các Khách sạn.
Và cũng rất mong nhận thêm nhiều sự đóng góp ý kiến hơn nữa để ezCloudHotel có thể phục vụ quý khách sạn tốt hơn.

 

 

 

 

Hướng dẫn có giúp ích được cho bạn không ?

2+