Hướng dẫn gửi email cho Khách hàng

Gửi email cho Khách hàng giúp Khách sạn gửi thông báo, thư xác nhận đặt phòng, huỷ phòng, thư cảm ơn…tới Khách hàng. Khách sạn có thể gửi các chiến dịch email khác nhau cho Khách hàng tuỳ từng thời điểm phù hợp.

Chú ý

  • Để gửi email cho Khách hàng, khi tạo đặt phòng phòng cần nhập thông tin email của Khách hàng.

  • Nếu đặt phòng đó chưa điền địa chỉ email của Khách hàng, Khách sạn vào Chi tiết phòng > Nhấp chuột vào Tên khách

> Điền thông email của khách hàng > Lưu lại

Gửi email cho khách hàng

  • Trong màn hình Chi tiết phòng > chọn Biểu tương hình lá thư

  • Chọn Gửi email

  • Chọn Chiến dịch email  muốn gửi cho Khách hàng -> Chọn Khách hàng cần gửi mail (nếu có nhiều khách trong cùng 1 phòng) > Nhấp chuột vào Gửi email 

 

 

 

 

 

 

Hướng dẫn có giúp ích được cho bạn không ?

0