Hướng dẫn hủy booking đang đặt

Thao tác Hủy booking đang đặt hỗ trợ xử lý hủy các booking khách đặt trước đó, chưa đến nhận phòng và báo hủy.

Cách 1: Hủy đặt phòng từ màn hình sơ đồ thời gian

  • Tại màn hình sơ đồ thời gian, chọn phòng cần hủy -> Chọn Hủy đặt

 

  • Nhập lý do hủy phòng > Tích chọn có gửi email cho khách hay không, có thu phí hủy phòng hay không > Chọn Xác nhận để hoàn thành hủy phòng

  • Đối với phòng có tính phí hủy phòng, khách sạn tích chọn ô Thu phí hủy phòng > Nhập số tiền phí hủy phòng > Hủy phòng

Cách 2: Hủy đặt phòng từ màn hình chi tiết phòng

  • Mở chi tiết phòng > Chọn Hủy phòng

 

  • Nhập các thông tin Hủy phòng giống cách 1.

 

Hướng dẫn có giúp ích được cho bạn không ?

0