Hướng dẫn hủy đoàn đang đặt

Thao tác Hủy đoàn đang đặt hỗ trợ khách sạn hủy các đoàn khách đã đặt trước đó trên phần mềm.

Cách 1: Hủy đoàn từ màn hình sơ đồ thời gian

  • Nhấp chuột vào 1 phòng bất kì trong đoàn > Chọn Chi tiết đoàn

 

  • Tích chọn các phòng cần hủy (có thể chọn ô tất cả để hủy cả đoàn) > Chọn Hủy phòng > Nhập lý do > Hủy phòng

 

Hoặc khách sạn có thể chọn biểu tượng hủy đoàn nhanh:

Nhấp chuột vào biểu tượng ‘x’ (hủy đoàn) > Nhập lý do > Tích chọn và Nhập phí hủy đoàn(nếu có) > Thực hiện

Cách 2: Hủy đoàn từ chức năng Khách đoàn

  • Chọn chức năng Khách đoàn > Đoàn đang đặt > Tìm kiếm đoàn đang đặt theo các thông tin tìm kiếm

 

  • Chọn đoàn cần hủy > Hủy đoàn > Nhập lý do > Thực hiện

 

Lưu ý: Đối với đoàn có thanh toán đặt cọc tiền trước, Khách sạn cần thao tác xóa đặt cọc để có thể hủy toàn bộ đoàn.

 

Hướng dẫn có giúp ích được cho bạn không ?

0