Hủy booking đang check in (undo check-in)

Thao tác Hủy booking đang check in cho phép khách sạn thao tác hủy phòng đang ở trạng thái check in

Lưu ý: Thao tác này chỉ tài khoản quản lý và chủ khách sạn mới quyền thực hiện, tài khoản lễ tân không có quyền thực hiện thao tác này. Khi undo checkin hệ thống sẽ tự động xóa các dịch vụ được post cho phòng trước đó.

Cách 1: Hủy phòng đang check in ở màn hình thời gian

  •  Bước 1: Thao tác Undo check in (cho phòng về trạng thái Đặt): Nhấp chuột vào phòng trên sơ đồ -> Chọn Undo check in > Nhập lý do > Xác nhận để hoàn thành Undo check in.

 

  • Bước 2: Bây giờ phòng đã ở trạng thái đang đặt. Khách hàng có thể tiến hành hủy như 1 phòng đang đặt bình thường. Chi tiết tham khảo hướng dẫn: Click xem hướng dẫn

 

Cách 2: Hủy phòng đang check in ở màn hình chi tiết phòng

  • Bước 1: Tại màn hình chi tiết phòng chọn Undo check in > Nhập lý do > Thực hiện

 

  • Bước 2: Bây giờ phòng đã ở trạng thái đang đặt. Khách hàng có thể tiến hành hủy như 1 phòng đang đặt bình thường. Chi tiết tham khảo hướng dẫn: Click xem hướng dẫn

 

Hướng dẫn có giúp ích được cho bạn không ?

1+