Khóa phòng linh hoạt

Xin chào người dùng ezCloudhotel. Bạn có thể khóa phòng trên các OTA và các khoảng ngày khác nhau ngay bây giờ.

Xem video sau để biết được cách khóa phòng linh hoạt.

Các bước mở màn hình khóa phòng


Làm theo các bước sau:

Bước 1: Login vào hệ thống

Bước 2: Click menu Bán phòng

Bước 3: Click submenu  Phòng trống và giá

Bước 4: Click button Cập nhật theo chặng

Các bước cập nhật khóa phòng


Bước 1: Chọn thao tác Ngừng bán.

Bước 2:  Chọn khoảng thời gian muốn áp dụng cùng giá trị cho ngày trong tuần.
(Lưu ý chỉ chọn được max 730 ngày tính từ hiện tại)

Bạn chọn:

    • Rỗng nếu không muốn cập nhật gì cho ngày đó
    • Bán nếu muốn mở bán lại ngày hôm đó
    • Ngừng nếu muốn khóa phòng bán ngày hôm đó.

Bước 3: Chọn loại phònggói giá muốn áp dụng.

Bước 4: Click button Cập nhật

Hướng dẫn có giúp ích được cho bạn không ?

5+