Tạo Bản đăng ký khách

Bản đăng ký khách dùng để in và cho khách hàng ký xác nhận khi làm thủ tục nhận phòng

Hướng dẫn thiết lập

Chú ý: Thao tác này chỉ có tài khoản Quản lý hoặc Chủ khách sạn mới được phép thao tác

Bước 1: Khách sạn chọn biểu tượng  > Chọn Cấu hình > Chọn Máy in & Mẫu in 

Bước 2: Chọn Thiết lập biểu mẫu > Chọn Ngôn ngữ cần thiết lập mẫu > Copy mẫu

Chú ý: Khách sạn có thể copy mẫu có sẵn hoặc tự thiết lập mẫu trên Word và Excel sau đó copy vào biểu mẫu trên phần mềm

Bước 3: Trong màn hình Copy mẫu > Chọn 1 mẫu tuỳ ý Khách sạn > Nhấp chuột vào nút Chọn

Bước 4: Sau khi chọn mẫu xong, Khách sạn cần sửa Tên, Địa chỉ, Logo, Các dịch vụ, Quy định… theo thông tin của Khách sạn > Chọn nút Lưu để hoàn thành

Chú ý: Tham số là các thông tin mà hệ thống sẽ lấy dữ liệu từ thông tin đặt phòng và hiển thị lên Bản đăng ký của khách

  • Nếu muốn thêm các thông tin khác và có lấy dữ liệu bên phần Tham Số, Khách sạn nhập thêm thông tin đó > Đặt con trỏ chuột vào chỗ cần thêm Tham số > Chọn Tham số tương ứng bên cột Tham số

 

Hướng dẫn thay đổi logo khách sạn

> Nháy đúp chuôt vào logo của ezCloud

> Dán đường link url ảnh logo của Khách sạn > chỉnh sửa Chiều rộng, Chiều dài > Chọn Đồng ý

Chú ý: Link url có dạng đuôi như là png, jpg, svg… Nếu chưa biết các lấy link URL ảnh Logo, Khách sạn có thể lên Google tìm từ khoá “Lấy link url ảnh online” để tham khảo thêm. 

 

Hướng dẫn in bản đăng ký của khách

Vào Chi tiết phòng > Chọn biểu tượng > Chọn để hiển thị giá phòng, Không để ẩn thông tin giá phòng

 

Bảng phụ lục tham số

 

THAM SỐ Ý NGHĨA
Phòng
Arrival Ngày khách đến
Number_Children Số lượng trẻ em
Room_name  Số phòng
Source Nguồn booking
Company_name Công ty
Note Ghi chú của phòng
Deposit Đặt cọc
Booking_number Mã đặt phòng
PassCode_Lock Mã mở cửa với khoá Neo Lock
Departure Ngày khách đi
Number_Adults  Số lượng người lớn
Room_type Loại phòng
Price_room_per_night Giá phòng mỗi đêm
Company_address Địa chỉ công ty khách hàng
Total_price Tổng tiền phòng
Total_night Tổng số đêm khách ở
Booking_no_of_channel Mã đặt phòng trên kênh
Khách hàng
Code Mã code đăng nhập vào wifi khách sạn
Full_name Tên đầy đủ của khách hàng
Custormer_phone Số điện thoại khách hàng
Customer_address Địa chỉ khách hàng
Customer_email Địa chỉ email khách hàng
Customer_indentity_number Số hộ chiến khách hàng
Customer_country Quốc tịch khách hàng
Customer_sex Giới tính khách hàng
Customer_birthday Ngày sinh của khách hàng

 

 

 

 

 

 

 

Hướng dẫn có giúp ích được cho bạn không ?

2+