Nhập hàng

Khi nhà cung cấp giao hàng thì bộ phận mua hàng sẽ nhập hàng vào hệ thống và kiểm tra lại hàng.

 

1. TẠO PHIẾU NHẬP HÀNG

 • Vào Quản lý kho > Mua hàng > Nhập hàng > Chọn biểu tượng để thêm phiếu nhập hàng

 • Lựa chọn Nhà cung cấp, Người giao hàng >Ngày nhập hàng > Phương thức thanh toán > Nhập Nguyên vật liệu, Kho, Số lượng, Giá > Chọn nút để thêm nguyên vật liệu cần nhập > Lưu để hoàn thành

 • Ngoài ra Khách sạn có thể chọn TÌM PHIẾU BÁO HÀNG/ĐẶT HÀNG để tìm nhập các mặt hàng đã được báo hàng hoặc đặt hàng trước
 • Dưới đây là giao diện sau khi hoàn thành tạo phiếu nhập hàng

Diễn giải: Phương thức thanh toán

+ Ghi công nợ: Nợ chưa thanh toán tiền hàng cho nhà cung cấp

+ Thanh toán ngay: có 2 hình thức tiền mặt và chuyển khoản

Khi chọn hình thức thanh toán ghi nợ sẽ tự tạo phiếu trả nợ vào mục ” Trả nợ

Chọn hình thức Thanh toán ngay sẽ tự tạo ra một phiếu chi trong mục “Thu Chi“, hình thức thanh toán tiền mặt sẽ tự sinh ra “phiếu chi quỹ tiền mặt“, thanh toán chuyển khoản ngân hàng sẽ tự sinh ra “phiếu chi quỹ tiền gửi

Chú ý:

 1. Mục Tham chiếu là mã phiếu chi của trong mục thu chi
 2. Khi chọn hình thức Thanh toán ngay, nếu không muốn phiếu chi thanh toán tiền hàng hiện lên Biên bản bàn giao ca, Khách sạn cần bỏ tích “Hiển thị phiếu trên biên bản bàn giao ca”

 

Khi nhập hàng sẽ tự sinh một phiếu nhập kho.
 • Tại màn hình nhập hàng, nhấp chuột trực tiếp vào phiếu Nhập kho để xem chi tiết

 

2. SỬA PHIẾU NHẬP HÀNG

 • Tại màn hình Nhập hàng, nhấp chuột trực tiếp vào phiếu nhập hàng muốn chỉnh sửa  > Thực hiện chỉnh sửa các thông tin > Lưu > Thông tin chỉnh sửa sẽ được lưu lại.

 

3. IN PHIẾU NHẬP HÀNG

 • Tại màn hình nhập hàng, di chuột sang góc phải của phiếu nhập hàng > chọn biểu tượng để in phiếu nhập hàng

 

4. XÓA PHIẾU NHẬP HÀNG

 • Tại màn hình nhập hàng, chọn biểu tượng  > Nhập lý do Xóa > Đồng ý

 • Dưới đây là giao diện sau khi xóa phiếu nhập hàng

 

 

 

 

 

 

Hướng dẫn có giúp ích được cho bạn không ?

2+