Phòng trống và giá

Xin chào người dùng ezCloudhotel. Bạn có thể xem và cập nhật số lượng phòng bán, giá,… của từng kênh OTA ngay bây giờ.

Xem video sau để biết được cách sử dụng và điểm lưu ý.

Các bước mở màn hình phòng trống và giá


Làm theo các bước sau:

Bước 1: Login vào hệ thống

Bước 2: Click menu Bán phòng

Bước 3: Click submenu  Phòng trống và giá 

Hướng dẫn có giúp ích được cho bạn không ?

4+