Tạo hóa đơn điểm bán hàng

Khi khách hàng sử dụng dịch phụ tại quầy Bar, lễ tân, quầy ăn uống, khách sạn sẽ vào mục quản lý bán hàng để nhập thông tin khách sử dụng để kiểm tra được số lượng bán hàng tại quầy.

Quản lý bán hàng > Tạo hóa đơn > Chọn dịch vụ > Bấm dấu + để thêm số lượng cùng dịch vụ > Điền tên khách hàng > Chọn thanh toán tại quầy >Bấm dấu  + để thanh toán > Lưu hóa đơn.

Lưu ý: Đối với khách sạn không nhập dịch vụ trước, hay các dịch vụ nhập bị thiếu thì khách sạn khi tạo hóa đơn chọn dịch vụ mở rộng để nhập thêm dịch vụ.(mục 5)

Hướng dẫn có giúp ích được cho bạn không ?

0