Thanh toán khách lẻ

Thao tác thanh toán khách lẻ hỗ trợ khách sạn nhập thanh toán tiền của khách ở và khách sạn.

Hướng dẫn:

  • Mở chi tiết phòng > Chọn Thanh toán > Chọn hình thức Thanh toán (hoặc hoàn tiền) >  Nhập đơn vị tiền, số tiền > Bấm Thanh toán > Đồng ý.
  • Khách sạn lưu ý: đối với khách thanh toán ngoại tệ (đơn vị tiền tệ khác đơn vị mặc định của khách sạn), phần mềm sẽ tự động quy đổi theo tỷ giá khách sạn đã cấu hình ở phần cài đặt. Tham khảo hướng dẫn cài đặt tỷ giá:  Link chi tiết
  • Sau khi thêm thanh toán, khách sạn có thể in biên lại thanh toán: chỉ chuột vào dòng thanh toán vừa thêm > Chọn biểu tượng máy > Thực hiện lệnh in.

Hướng dẫn có giúp ích được cho bạn không ?

0