Thay đổi giá phòng

Việc thay đổi giá phòng sẽ hỗ trợ Khách sạn điều chỉnh giá phù hợp

Hướng dẫn này sẽ áp dụng cho các đặt phòng đang đặt hoặc đã nhận phòng, ezCloud sẽ hướng dẫn Khách sạn chỉnh sửa thông tin Khách của đặt phòng đang đặt, đặt phòng đã check in sẽ thao tác tương tự.

Khách sạn cần vào chi tiết đặt phòng để thao tác sửa đổi thông tin

 

  • Chọn dòng Giá phòng

Phần mềm sẽ hiển thị pop-up đổi giá,

Khách sạn có thể thay đổi được các thông tin sau:

  • Thay đổi Chính sách Giá: Việc điều chỉnh này chỉ áp dụng cho tài khoản quản lý hoặc chủ Khách sạn > chọn ô Chính sách giá và chọn loại giá mới

 

  • Thay đổi giá từng ngày: Khách sạn nhập số tiền vào ô giá tương ứng với ngày để thay đổi

 

  • Thay đổi giá hàng loạt: Khách sạn nhập số tiền vào ô Cập nhật giá phòng hàng loạt để thay đổi

 

  • Nhập giảm giá, Miễn phí tiền phòng: Giảm giá có 2 lựa chọn Giảm giá (%)Giảm giá (Số tiền). Nếu Khách sạn nhập giá trị vào cả 2 ô thì phần mềm sẽ tính Giảm giá % áp dụng cho tiền phòng (+ phụ thu) và Giảm giá % áp dụng trước giảm giá số tiền
    Miễn phí tiền phòng: chọn tích để miễn phí tiền phòng và ngược lại

 

Sau khi đã thao tác thay đổi giá, chọn Lưu để cập nhật

 

Hướng dẫn có giúp ích được cho bạn không ?

0