Thêm tài khoản ngân hàng

Tài khoản ngân hàng giúp Khách sạn đối chiếu các khoản tiền thu/chi qua thẻ tín dung, chuyển khoản đã cộng/trừ từ tài khoản ngân hàng nào trong phần Quỹ tiền gửi của Thu chi. Khách sạn có thể tạo nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau.

Chú ý: Thao tác này chỉ có tài khoản Quản lý hoặc Chủ khách sạn mới được phép thực hiện

Hướng dẫn thiết lập

Bước 1: Chọn biểu tượng > Chọn Cấu hình > Chọn Thu chi

Bước 2: Chọn tab Tài khoản ngân hàng > Nhấp chuột vào nút Thêm

Bước 3: Nhập thông tin Số tài khoản, Tên ngân hàng, Chi nhánh > Lưu lại

Nếu Khách sạn nhập sai thông tin tài khoản ngân hàng và muốn sửa lại, Khách sạn có thể chọn vào tài khoản đó > Chỉnh sửa thông tin > Lưu lại như các bước tạo tài khoản ban đầu

 

 

 

Hướng dẫn có giúp ích được cho bạn không ?

0