Biểu đồ doanh thu

Thống kê doanh thu biểu diễn doanh thu dưới dạng biểu đồ cột giúp khách sạn có cái nhìn trực quan, so sánh doanh thu giữa các tháng, công ty, nguồn, thị trường hay loại phòng nhằm đưa ra các chiến lược mới phù hợp để tăng doanh thu khách sạn

 

1. Vào thống kê

Để xem Thống kê doanh thu > Chọn Thống kê trên thanh công cụ

Để xem doanh thu phòng đã trả > tích chọn Doanh thu phòng đã trả

Để xem doanh thu dự kiến > bỏ tích Doanh thu phòng đã trả

 

2. Xem theo thời gian

Chọn thời gian, các thông tin cần lọc và ấn Tìm kiếm để xem báo cáo ( có thể xem riêng phân hệ Lễ tân và Quản lý bán hàng)

Nếu xem khoảng thời gian lớn hơn 31 ngày: Hệ thống sẽ hiển thị doanh thu theo tháng và so sánh với cùng kỳ năm trước

 

Nhấp chuột vào các cột hiện tại để xem chi tiết doanh thu từng ngày trong tháng

 

Để quay trở lại biểu đồ tháng > Nhấp chuột vào vị trí bất kỳ trên biểu đồ

Nếu xem khoảng thời gian nhỏ hơn 31 ngày: Hệ thống sẽ hiển thị doanh thu theo ngày và so sánh với ngày cùng kỳ tháng trước

 

Di chuột đến từng cột để xem tổng doanh thu từng tháng, từng ngày

 

3. Xem theo công ty, nguồn, thị trường, loại phòng

Tương tự xem theo thời gian, Khách sạn có thể chọn xem theo công ty, nguồn, thị trường, loại phòng hay phân hệ điểm bán hàng

 

Khi xem các loại báo cáo này Khách sạn có thể nhấp chuột vào các cột doanh thu hiện tại để chỉ xem mình doanh thu của 1 công ty, nguồn, thị trường, loại phòng,… cụ thể theo dạng thời gian. Từ đó giúp khách sạn hiểu hơn về các biến động doanh thu của 1 đối tượng nào đó mang lại theo thời gian

 

 

 

 

 

Hướng dẫn có giúp ích được cho bạn không ?

0