Thuật ngữ và các từ viết tắt

Hướng đến mục tiêu các bài biết hướng dẫn thao tác ngắn gọn, dễ hiểu, ezCloud xin đưa ra danh sách các thuật ngữ viết tắt trong bài viết để Khách sạn nắm được trong quá trình sử dụng như sau:

  • Hướng dẫn : HD
  • Hướng dẫn sử dụng : HDSD

 

 

Hướng dẫn có giúp ích được cho bạn không ?

1+