Trả phòng khách lẻ

Cách 1: Trả phòng nhanh từ sơ đồ thời gian

Thao tác nhấp chuột trái vào phòng cần trả phòng > Trả phòng nhanh > Thanh toán và trả phòng

Cách 2: Trả phòng nhanh từ sơ đồ chi tiết phòng

Nhấp chuột trái vào biểu tượng trả phòng nhanh của phòng > Thanh toán và trả phòng

Cách 3: Trả phòng từ màn hình chi tiết phòng

Mở chi tiết phòng > Trả phòng > Nhập thanh toán (hình thức thanh toán và số tiền) > Thanh toán & Trả phòng để hoàn thành

 

Hướng dẫn có giúp ích được cho bạn không ?

1+