Tìm kiếm đặt phòng trên các kênh bán phòng 1i

Tìm kiếm đặt phòng giúp khách sạn dễ dàng tìm thấy 1 hoặc nhiều đặt phòng từ các trang bán phòng online OTAs, ezBooking, OneInventory

Có 2 cách để tìm kiếm đặt phòng.

1. Tìm theo Danh sách đặt phòng

  • Muốn tìm đặt phòng ở trang bán phòng nào, Khách sạn chọn vào module đó (Kênh phân phối/Booking Engine/OneInventory) > Chọn Danh sách đặt phòng

  • Khách sạn có thể tìm kiếm đặt phòng bằng cách nhập các thông tin dưới đây.

1. Booking ID là mã đặt phòng trên các kênh OTAs, CMS, ezBooking hoặc OneInventory

2. Ngày tạo Là ngày khách đặt phòng. Chọn ngày bắt đầu : “Ngày tạo” và ngày kết thúc : “Đến

3. Sẽ đến là ngày khách đặt phòng sẽ đến nhận phòng. Chọn ngày bắt đầu : “Sẽ đến” và ngày kết thúc : “Đến

 

Hướng dẫn kiểm tra thông tin đặt phòng

1. Trạng thái của đặt phòng Thể hiện theo màu sắc của trạng thái đặt phòng trên sơ đồ phòng, ngoài ra còn chứa các thông tin tên loại phòng, tên phòng.

2. Theo dõi thông tin đặt phòng Chứa toàn bộ thông tin về mã đặt phòng trên CMS và trên OTAs, ezBooking, One Inventory, ngày giờ khách đặt phòng, tên khách, ngày đến ngày đi của khách và ghi chú của đặt phòng.

3. Chi tiết đặt phòng Nhấp chuột vào mũi tên để có thể chuyển sang màn hình chi tiết đặt phòng.

 

2. Tìm trên thanh tìm kiếm

  • Nếu chỉ cần kiểm tra chi tiết 1 mã đặt phòng nào đấy, Khách sạn có thể nhập mã đặt phòng lên thanh tìm kiếm > Chọn phòng cần kiểm tra > Màn hình sẽ được chuyển đến chi tiết phòng của đặt phòng đó

 

 

Hướng dẫn có giúp ích được cho bạn không ?

0