Trả lại hàng mua

Khi nhà cung cấp giao hàng, sản phẩm bị lỗi thì bộ phận mua hàng sẽ tiến hành làm phiếu trả lại hàng.

 

1. TẠO PHIẾU TRẢ LẠI HÀNG

  • Vào Quản lý kho > Mua hàng > Trả lại hàng mua > Chọn biểu tượng   để tạo mới phiếu Trả lại hàng mua

  • Chọn Nhà cung cấp, nhập tên Người giao, Mô tả > Chọn Ngày trả hàng > Chọn Phương thức thanh toán > Nhập Nguyên vật liệu, Kho, Số lượng đề nghị, Giá > Chọn nút  để thêm nguyên vật liệu trả hàng > Lưu để hoàn thành

  • Ngoài ra, sau chọn nhà cung cấp, Khách sạn có thể nhấp chuột vào TÌM PHIẾU NHẬP HÀNG để tìm và trả lại hàng từ các phiếu nhập hàng trước đó

  • Dưới đây là giao diện sau khi hoàn thành tạo phiếu nhập hàng

 

Khi tạo phiếu trả hàng sẽ sinh ra phiếu xuất kho
  • Tại màn hình trả hàng, nhấp chuột trực tiếp vào phiếu xuất kho để xem

 

2. SỬA PHIẾU TRẢ HÀNG

  • Tại màn hình trả hàng, nhấp chuột trực tiếp vào phiếu trả hàng muốn chỉnh sửa  > Thực hiện chỉnh sửa các thông tin và chọn  Lưu > Thông tin chỉnh sửa sẽ được lưu lại

 

3. IN PHIẾU TRẢ HÀNG

  • Tại màn hình trả hàng, di chuột sang góc phải của phiếu Trả hàng, chọn biểu tượng để in phiếu trả hàng

 

4. XÓA PHIẾU NHẬP HÀNG

  • Tại màn hình nhập hàng, chọn biểu tượng  > Nhập lý do Xóa > Đồng ý

  • Dưới đây là giao diện sau khi xóa phiếu trả hàng

 

 

 

 

 

Hướng dẫn có giúp ích được cho bạn không ?

0