Tra log thay đổi thiết bị

Tra log thay đổi thiết bị giúp khách sạn biết được khoảng thời gian thay đổi, ai là người thay đổi, thay đổi thiết bị gì.

 

THAO TÁC TRA LOG THAY ĐỔI THIẾT BỊ
  • Dấu 3 gạch ≡ > Cấu hình > Phòng & giá > Thiết bị trong phòng > Thao tác người dùng > Lọc theo phòng hoặc loại phòng > Chọn thời gian > Tìm kiếm.

 

 

Lưu ý: ở phần tra log thao tác cần chỉnh sửa lại số lượng trang thiết bị đưa vào phòng thì quay lại phần hướng dẫn chỉnh sửa trang thiết bị đưa vào phòng theo link: https://help.ezcloud.vn/cap-nhat-thiet-bi-vao-phong-2/

 

Hướng dẫn có giúp ích được cho bạn không ?

0