Trả phòng đoàn

Xin chào người dùng ezCloudhotel. Tính năng sau đây sẽ hỗ trợ người dùng trong việc thanh toán và trả phòng cho phòng thuộc đoàn hoặc cả đoàn.

Xem video sau để biết được cách thực hiện tính năng này trên App ezCloudhotel Manager

Các bước mở màn hình chi tiết đoàn


Làm theo các bước sau:

Bước 1: Login vào hệ thống

Bước 2: Click menu Sơ đồ phòng 

Bước 3: Chọn 1 phòng có icon     và chọn Chi tiết đoàn

Các bước thực hiện thanh toán và trả phòng cả đoàn


Bước 1: Chọn tab Thanh toán

Bước 2:  Tích chọn nhanh ô Cả đoàn

Bước 3:  Chọn button Trả phòng. Lúc này hệ thống hiển thị thông báo giá tiền của cả đoàn tính đến thời điểm hiện tại

Bước 4: Chọn 1 phòng và click icon để thêm số tiền cần thanh toán cho cả đoàn

Bước 5: Chọn button Trả phòng để hoàn thành việc thanh toán và trả phòng cả đoàn

 

 

Các bước thực hiện thanh toán và trả phòng một số phòng trong đoàn (Các phòng chọn có cùng chặng ở)


Bước 1: Chọn tab Thanh toán

Bước 2: Tích chọn các phòng cần trả

Bước 3: Chọn button Trả phòng

Bước 4:  Chọn button Chỉ trả phòng để hoàn thành việc trả phòng mà không cần thanh toán
(Lưu ý:  Khoản tiền chưa thanh toán sẽ do phòng check-in còn lại thanh toán)

Hoặc

Bước 1: Chọn tab Thanh toán

Bước 2: Tích chọn các phòng cần trả

Bước 3: Chọn button Trả phòng

Bước 4:  Chọn button Thanh toán và trả phòng để hoàn thành việc trả phòng
(Lưu ý:  Thao tác này sẽ thực hiện cả việc thanh toán và trả phòng cùng lúc cho các phòng đã chọn )

 

Các bước thực hiện thanh toán và trả phòng một số phòng trong đoàn (Các phòng chọn khác chặng ở)


Bước 1: Chọn tab Thanh toán

Bước 2: Tích chọn các phòng cần trả của chặng 1

Bước 3: Chọn button Trả phòng. Lúc này hệ thống hiển thị thông báo nhập lý do
(Lưu ý:  Cần có quyền sử dụng tính năng này mới có thể trả phòng mà không cần thanh toán)

Bước 4:  Nhập lý do và thực hiện trả phòng chặng 1

Hướng dẫn có giúp ích được cho bạn không ?

0