Trả phòng khách đoàn

1. Trả toàn bộ phòng của đoàn

Mở chi tiết đoàn > Tích chọn ô tất cả > Trả phòng > Thanh toán & trả phòng

2. Trả một (một số) phòng trong đoàn

Trường hợp trả một (hoặc một số phòng trong đoàn) áp dụng trong đoàn có một (hoặc một số) phòng trả phòng đi trước, một số phòng vẫn ở lại.

Thao tác: Mở chi tiết đoàn > Tích chọn ô cần trả phòng > Trả phòng

Thanh toán cho phòng cần trả: Có 2 phương án có thể thanh toán cho đoàn

  • Phương án 1: Nếu thanh toán tiền đoàn gộp tổng cho 1 phòng (thường là phòng trưởng đoàn), các phòng trả phòng trước này chỉ cần chọn Chỉ trả phòng. (Số tiền của các phòng trả trước náy sẽ tự động chuyển vào phòng cuối cùng còn ở lại, phòng đó bắt buộc phải trả hết toàn bộ số tiền của đoàn mới có thể trả phòng được)

 

  • Phương án 2: Tiền phòng nào phòng đó tự thanh toán

Chọn tab thanh toán > Nhấp Biểu tượng dấu ‘+’ > Nhập phương thức và số tiền thanh toán > Sau đó bấm trả phòng như trên

 

3. Trường hợp đoàn trả phòng muộn hơn so với thời gian đặt.

Ví dụ đặt ở đến 12h00 ngày 01/03/2020 nhưng khách 16h00 ngày 01/03/2020 mới trả phòng

  • Trường hợp 1: Nếu khách sạn không muốn tính phụ phí của khách mà chỉ tính tiền đến 12h00 ngày 01/03, khách sạn vui lòng thao tác Áp dụng trả phòng trong quá khứ cho đoàn và trả phòng.

Thao tác Áp dụng trả phòng quá khứ tham khảo hướng dẫn: Xem chi tiết

  • Trường hợp 2: Khách sạn có tính tiền phụ phí trả phòng muộn của khách:

Khách sạn cần thao tác gia hạn giờ ở cho phòng đến thời điểm hiện tại (thường là quá hiện tại 5 phút để có thời gian thao tác)

Thao tác gia hạn giờ, ngày của phòng, khách sạn tham khảo hướng dẫn: Xem chi tiết

 

4. Phòng đoàn trả phòng sớm hơn dự kiến

Ví dụ đoàn đặt ở từ ngày 01/03 đến 05/03/2020 nhưng ngày 04/03 đoàn trả phòng. Khi đó sẽ cần thao tác sửa ngày đi của các phòng đoàn từ 05/03 về 04/03 để tiền đoàn và hóa đơn tính đúng sau đó mới thao tác trả phòng.

Thao tác sửa ngày đi của phòng, khách sạn tham khảo hướng dẫn: https://help.ezcloud.vn/gia-han-them-ngay-o/

Lưu ý: Nếu khách sạn muốn tính đủ tiền phòng đối với khách đặt, sau khi sửa ngày giờ về thời điểm trả phòng thực tế, khách sạn có thể post dịch vụ mở rộng cho ngày chưa ở để tính đủ tiền. Nếu khách sạn chỉ tính tiền theo số ngày khách ở thực tế thì không cần post thêm dịch vụ nữa.

 

Hướng dẫn có giúp ích được cho bạn không ?

0