Trả phòng trong quá khứ

Tính năng này sẽ hỗ trợ Khách sạn trả phòng do quên không thao tác trong quá khứ hoặc hỗ trợ Khách sạn trả phòng trong đoàn trong trường hợp các phòng còn lại trong đoàn chưa nhận phòng

Chỉ có tài khoản được phân quyền Quản lý hoặc tài khoản chủ Khách sạn thực hiện được thao tác này

1. Tìm kiếm đặt phòng

Đối với việc tìm kiếm trên sơ đồ thời gian , Khách sạn chỉ cần thao tác chọn xem lùi ngày về quá khứ trên sơ đồ  sẽ dễ dàng tìm được đặt phòng quá hạn trả phòng

2. Thao tác trả phòng quá khứ

Tại màn hình chi tiết phòng, Khách sạn thực hiện các thao tác sau

  • Chọn dòng thời gian

  • Phần mềm sẽ hiển thị pop-up điều chỉnh thời gian > sửa thời gian trả phòng > chọn tích Áp dụng trả phòng trong quá khứ > Nhập Lý do > Lưu lại

Khi đó chi tiết đặt phòng sẽ hiển thị biểu tượng đồng hồ trên dòng thời gian cho biết phòng đã Áp dụng trả phòng trong quá khứ thành công

Khách sạn chỉ cần thực hiện thao tác trả phòng mà không lo việc ngày đi sẽ nhảy về ngày hiện tại.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hướng dẫn có giúp ích được cho bạn không ?

0