Undo Checkin phòng

Thao tác Undo Check in phòng hỗ trợ khách sạn xử lý các trường hợp lễ tân thao tác nhận phòng nhầm và giờ muốn đưa phòng đó trở về trạng thái đang đặt..

Lưu ý: Thao tác Undo check in chỉ tài khoản Chủ khách sạn hoặc quản lý mới có quyền thực hiện, tài khoản nhân viên không có quyền thực hiện. Sau khi undo check in phòng, các dịch vụ được tạo trước đó sẽ tự động bị hủy.

 

Cách 1: Thao tác Undo check in từ màn hình sơ đồ thời gian

Nhấp chuột trái vào phòng cần xử lý > Chọn Undo check in > Nhập lý do > Thực hiện

Cách 2: Thao tác từ màn hình sơ đồ chi tiết phòng

Nhấp chuột vào thông tin phòng cần xử lý > chọn Undo check in > Nhập lý do > Thực hiện

Cách 3: Thao tác từ màn chi tiết phòng

Mở chi tiết phòng cần xử lý > Chọn Undo check in > Nhập lý do > Thực hiện

Hướng dẫn có giúp ích được cho bạn không ?

0