Undo Checkout Phòng

Thao tác Undo check out phòng hỗ trợ khách sạn cho các trường hợp thao tác Check out phòng nhầm, nhập thiếu dịch vụ, thông tin phòng,…

Lưu ý: Chỉ tài khoản Chủ khách sạn, quản lý mới có quyền thực hiện, tài khoản nhân viên không có quyền thực hiện.

 

Cách 1: Thao tác từ màn hình sơ đồ thời gian

Nhấp chuột trái vào phòng cần xử lý > Chọn Undo Check out > Nhập lý do > Thực hiện

 

Cách 2: Thao tác từ màn hình chi tiết phòng

Mở chi tiết phòng cần xử lý > Chọn Undo Check out > Nhập lý do > Xác nhận

Hướng dẫn có giúp ích được cho bạn không ?

2+