Version 3.0.0

Chào mừng bạn đến với bản phát hành ngày 25 tháng 01 năm 2022 của ezCloudHotel. Điểm nổi bật chính: Cải tiến màn hình Dashboard cho App ezCloudhotel Manager Android.

Cải tiến màn hình Dashboard cho App ezCloudhotel Manager Android

Hạn chế của màn hình dashboard trên bản App hiện tại là:

  • Thống kê thông tin phòng còn rời rạc –> người dùng khó theo dõi.
  • Chưa có cái nhìn tổng quan cho phần doanh thu.

Với dashboard mới sẽ:

  • Hiển thị thông tin booking cần thiết nhất cho người dùng.
  • Cho người dùng cập nhật nhanh nhất doanh thu hiện tại, tình hình thu nhập và chi phí phát sinh của khách sạn.

Hình 1: Màn hình dashboard app mobile

 

Hình 2: Màn hình dashboard app tablet

1.Thông tin tổng quan phòng:

  • Thống kê công suất phòng theo ngày hoặc tháng.
  • Thống kê số lượng khách đến/ đang ở/ đi trong ngày.

 

 

Màn 3: Màn hình Công suất phòng app mobile

Màn 4: Màn hình Công suất phòng app tablet

Hình 5: Màn hình số lượng khách trong ngày app mobile

Hình 6: Màn hình số lượng khách trong ngày app tablet

2.Thống kê doanh thu:

  • Nhằm giúp người dùng có thể xem doanh thu theo nhiều nguồn booking hoặc thị trường khác nhau.
  • Giúp khách hàng có cái nhìn tổng quan nhất về doanh thu để có những phương án cải tiến đối với các thị trường, nguồn nào phát triển mạnh/ kém.

Hình 7: Màn hình Doanh thu app mobile

Hình 8: Màn hình Doanh thu app tablet

3.Thống kê tính hình thu chi: 

  • Cho phép người dùng kiểm soát, đối chiếu được tình hình các khoản thu, chi phát sinh trong khoảng thời gian cố định.
  • Giúp người dùng nắm bắt được tổng thu chi đầu kỳ, trong kỳ và cuối kỳ của khách sạn.

Hình 9: Màn hình Thu chi app mobile

Hình 10: Màn hình Thu chi app tablet

Cảm ơn

ezCloudhotel xin chân thành cảm ơn các đóng góp ý kiến rất nhiệt tình trong thời gian qua từ các Khách sạn. Và cũng rất mong nhận thêm nhiều sự đóng góp ý kiến hơn nữa để ezCloudhotel có thể phục vụ quý khách.

 

Hướng dẫn có giúp ích được cho bạn không ?

0