Version 3.18.1

Chào mừng bạn đến với bản phát hành ngày 10 tháng 11 năm 2020 của ezCloudHotel. Một số điểm nổi bật chính bao gồm:

  1. Cho phép khách sạn điều chỉnh mầu phòng bẩn
  2. Đồng nhất giao diện sơ đồ buồng phòng giống như roomview mới.
  3. Khi đặt phòng nhanh sẽ mặc định hiển thị tên khách
  4. Sơ đồ Timeline cải tiến chế độ xem theo tháng
  5. Cải tiến tính năng chuyển phòng với các phòng đang đặt.

 

1. Cho phép khách sạn điều chỉnh mầu phòng bẩn

Ắt hẳn anh chị đều cảm thấy khó nhận diện phòng nào là phòng sửa. Chỉ dựa vào icon chổi mầu trắng trên sơ đồ phòng chi tiết thì rất khó. Với phần cải tiến chủ khách sạn/ quản lý có thể đổi mầu phòng bẩn sang mầu phù hợp hơn với khách sạn.

 

Thao tác đổi mầu như bên dưới:

 

2. Đồng nhất giao diện sơ đồ buồng phòng giống như roomview mới.

 

3. Khi đặt phòng nhanh sẽ mặc định hiển thị tên khách

Khi thực hiện thao tác đặt phòng nhanh từ sơ đồ phòng hoặc timeline, hệ thống sẽ tự động điền tên khách mặc định. Anh chị có thể click nhận phòng hoặc đặt trước được ngay và có thể chỉnh sửa lại sau.

 

4. Sơ đồ Timeline cải tiến chế độ xem theo tháng

Ở sơ đồ phòng timeline bổ sung thêm thứ ở dòng thông tin ngày.

 

5. Cải tiến tính năng chuyển phòng với các phòng đang đặt.

Trên sơ đồ phòng timeline, nhằm cải tiến vấn đề:

  • Kéo thả booking nhầm ngày mong muốn. Làm người dùng chuyển phòng vô tình lại đổi thông tin ngày đến đi.
  • Người dùng vừa mong muốn chuyển phòng và lại vừa muốn đổi thời gian đến đi của phòng đang đặt.

Bản cải tiến sẽ không còn thay đổi ngày đến và đi khi bạn kéo thả booking nữa. Anh chị có thể cập nhật lại thời gian trong popup xác nhận.

 

Cảm ơn

ezCloudHotel xin chân thành cảm ơn các đóng góp ý kiến rất nhiệt tình trong thời gian qua từ các Khách sạn.
Và cũng rất mong nhận thêm nhiều sự đóng góp ý kiến hơn nữa để ezCloudHotel có thể phục vụ quý khách

Hướng dẫn có giúp ích được cho bạn không ?

8+