Version 3.22.2

Chào mừng bạn đến với bản phát hành ngày 30 tháng 08 năm 2021 của ezCloudhotel. Một số điểm nổi bật chính bao gồm:

1. Cải tiến Scan passport cho bản Mobile App

2. Cải tiến tính năng phân quyền cho bản Web

 

1. Cải tiến Scan passport cho bản Mobile App

  • Thay đổi nhà cung cấp scan nhằm lấy thông tin CCCD/ CMND, Passport chính xác hơn
  • Lấy thêm thông tin địa chỉ từ CCCD/ CMND của khách
  • Lưu được ảnh sau khi scan CCCD/ CMND/ Passport

2. Cải tiến tính năng phân quyền cho bản Web

  • Cho phép phân quyền được đến các chức năng liên quan đến booking nhằm giúp kiểm soát thêm vấn đề thất thoát doanh thu

 

Cảm ơn

ezCloudhotel xin chân thành cảm ơn các đóng góp ý kiến rất nhiệt tình trong thời gian qua từ các Khách sạn. Và cũng rất mong nhận thêm nhiều sự đóng góp ý kiến hơn nữa để ezCloudhotel có thể phục vụ quý khách

 

Hướng dẫn có giúp ích được cho bạn không ?

0