Version 3.23

Chào mừng bạn đến với bản phát hành ngày 10 tháng 10 năm 2021 của ezCloudhotel. Một số điểm nổi bật chính bao gồm:

1. Bổ sung tính năng sửa thanh toán

2. Cải tiến Báo cáo thanh toán hàng ngày và mục Thanh toán trong ca tại màn hình Bàn giao ca

 

1. Bổ sung tính năng sửa thanh toán

 

  • Cho phép người dùng sửa đổi hình thức thanh toán/ tiền tệ/ ngày thanh toán/ số tiền nếu thao tác sai

Lưu ý: Chỉ hiển thị tính năng này nếu được phân quyền

 

2. Cải tiến báo cáo thanh toán hàng ngày và mục Thanh toán trong ca tại Bàn giao ca

 

  • Cho phép người dùng cập nhật đúng thời gian của các thanh toán trên báo cáo
  • Doanh thu và thanh toán lên khớp với số liệu của khách sạn
  • Đồng bộ dữ liệu giữa các báo cáo liên quan đến nhau
  • Thay đổi giao diện dễ sử dụng

 

Cảm ơn

ezCloudhotel xin chân thành cảm ơn các đóng góp ý kiến rất nhiệt tình trong thời gian qua từ các Khách sạn. Và cũng rất mong nhận thêm nhiều sự đóng góp ý kiến hơn nữa để ezCloudhotel có thể phục vụ quý khách tốt hơn.

 

Hướng dẫn có giúp ích được cho bạn không ?

2+