Version 3.27.2

Chào mừng bạn đến với bản phát hành ngày 17 tháng 05 năm 2022 của ezCloudHotel. Mang trải nghiệm mới đến cho khách hàng bao gồm:

  • [Web] Cải tiến bản đăng ký khách.
  • Sửa lỗi service tạo phiếu thu chi từ lễ tân.
  • Sửa lỗi nhập ngày sinh của khách trước năm 1975.

1.[Web] Cải tiến bản đăng ký khách

  • Thêm biến [Total_price_after_Discount] ở phần danh mục phòng. Biến này sẽ là tổng tiền phòng đã trừ giảm giá.
  • Update logic cho biến [Desposit]. Biến này sẽ hiển thị số tiền đặt cọc, đối với phòng checkin, checkout thì số tiền đặt cọc trước checkin mới hiển thị.

2. Sửa lỗi service tạo phiếu thu chi từ lễ tân

  • Dữ liệu sẽ được đồng bộ từ thanh toán phòng lên phiếu thu/chi.

3. Sửa lỗi nhập ngày sinh của khách trước năm 1975

  • Sửa lỗi khi nhập thông tin khách hàng có ngày sinh trước năm sinh 1975 bị lùi 1 ngày.

Cảm ơn

ezCloudhotel xin chân thành cảm ơn các đóng góp ý kiến rất nhiệt tình trong thời gian qua từ các Khách sạn. Và cũng rất mong nhận thêm nhiều sự đóng góp ý kiến hơn nữa để ezCloudhotel có thể phục vụ quý khách tốt hơn.

Hướng dẫn có giúp ích được cho bạn không ?

0