Version 3.28.1

Chào mừng bạn đến với bản phát hành ngày 20 tháng 06 năm 2022 của ezCloudHotel. Mang trải nghiệm mới đến cho khách hàng bao gồm:

  • [Web] Phát triển tính năng chuyển chủ khách sạn.
  • [Web] Cải tiến tính năng chuyển đổi ngôn ngữ.

I. CÁC TÍNH NĂNG

1. [Web] Phát triển tính năng chuyển chủ khách sạn

  • Người dùng (đối với tài khoản chủ khách sạn) có thể mời một user khác làm chủ khách sạn của mình. Đồng thời, tài khoản này sẽ mất quyền làm chủ và sẽ truy cập với quyền “Quản lý”.
  • Tính năng chuyển chủ khách sạn chỉ hiển thị đối với tài khoản chủ và tài khoản đang hoạt động. Những tài khoản đang ở trạng thái ngừng hoạt động, chờ xác nhận, hết hạn sẽ không hiển thị.

 

2. [Web] Cải tiến tính năng chuyển đổi ngôn ngữ

  • Hệ thống lưu lại ngôn ngữ đang sử dụng của người dùng. Truy cập ở các thiết bị khác hay email cũng sẽ được hiển thị theo ngôn ngữ đó.

 

 

Cảm ơn

ezCloudhotel xin chân thành cảm ơn các đóng góp ý kiến rất nhiệt tình trong thời gian qua từ các Khách sạn. Và cũng rất mong nhận thêm nhiều sự đóng góp ý kiến hơn nữa để ezCloudhotel có thể phục vụ quý khách được tốt hơn.

Hướng dẫn có giúp ích được cho bạn không ?

0