Version 3.28

Chào mừng bạn đến với bản phát hành ngày 08 tháng 06 năm 2022 của ezCloudHotel. Mang trải nghiệm mới đến cho khách hàng bao gồm:

 • [Web] Tích hợp ezID.
 • [Web] Cải tiến tính năng phân quyền còn thiếu ở sơ đồ phòng.
 • [Web] Tích hợp CMS Leo trên mobile app.

1.[Web] Tích hợp ezID

 • ezCloudhotel sẽ bỏ phần đăng nhập và đăng ký user riêng. Thay vào đó người dùng sử dụng ezID để truy cập vào hệ thống pms. Đối với app mobile toàn bộ tài khoản có trong hệ thống đều có thể login bao gồm cả tài khoản buồng phòng và nhóm quyền khác.
 • Người dùng có thể đi từ sản phẩm này sang sản phẩm khác mà không cần login.
 • Diện mạo mới được thay đổi: thanh header, màn danh sách khách sạn (bao quát được số lượng khách sạn được truy cập).

 

 

 

Lưu ý: 

 • Đối với tài khoản truy cập web: Tài khoản được login từ trước đó sẽ truy cập bình thường. Logout tài khoản sẽ điều hướng sang màn login ezID, trường email, password của Khách hàng không thay đổi.
 • Đối với tài khoản truy cập app: Khách hàng bắt buộc phải update version mới nhất để vào hệ thống. Khách hàng sẽ login trên hệ thống ezID và tài khoản không thay đổi.

2. [Web] Cải tiến tính năng phân quyền còn thiếu ở sơ đồ phòng

 • Bổ sung thêm tính năng phân quyền cho sơ đồ phòng:
  • Đổi ngày ở.
  • Gán phòng, Bỏ gán phòng, chuyển phòng.
  • Hủy phòng.

 

3. [App] Tích hợp CMS Leo trên mobile app

 

 

Cảm ơn

ezCloudhotel xin chân thành cảm ơn các đóng góp ý kiến rất nhiệt tình trong thời gian qua từ các Khách sạn. Và cũng rất mong nhận thêm nhiều sự đóng góp ý kiến hơn nữa để ezCloudhotel có thể phục vụ quý khách được tốt hơn.

Hướng dẫn có giúp ích được cho bạn không ?

2+