Xem log thao tác booking

Việc xem log thao tác(lịch sử thao tác) hỗ trợ tài khoản Chủ khách sạn, quản lý có thể kiểm tra lại lịch sử thao tác của phòng cần xem.

Lưu ý: Tài khoản nhân viên không có quyền xem log thao tác.

Thao tác: Mở chi tiết phòng cần xem log thao tác > Nhấp chọn Biểu tượng thời gian > Nhập các thông tin tìm kiếm (thời gian muốn xem lịch sử), tài khoản, thao tác > Tìm kiếm

Khách sạn chú ý: Log thao tác được thống kê theo từng ngày, có thể thời gian thao tác trước đó đã rất lâu nên khách sạn lưu ý chọn rộng khoảng thời gian tìm kiếm để có được đầy đủ thông tin nhất.

Hướng dẫn có giúp ích được cho bạn không ?

0