Xử lý khi đoàn ở nhiều chặng

Lưu ý: Chỉ tài khoản quyền chủ khách sạn, quản lý mới có thể thực hiện nghiệp vụ này, tài khoản nhân viên không có quyền thực hiện.

Áp dụng cho trường hợp: Khi khách tới ở Khách sạn 2 ngày sau đó mua tour đi chơi và vài ngày sau mới trở về khách sạn ở tiếp. Như vậy booking này sẽ có 2 chặng ở.
Cách checkout chặng 1,chuyển tiền thanh toán cho chặng 2 như sau:

  • Mở chi tiết đoàn > Thao tác cho phép Áp dụng trả phòng trong quá khứ cho từng phòng, làm lần lượt tất cả các phòng cần trả phòng

 

  • Tích chọn các phòng cần trả phòng trước > Chọn Trả phòng > Chỉ trả phòng.
    Lưu y: Sau khi trả phòng thành công, tiền đoàn sẽ còn tiền của các phòng đã trả, các phòng đến ở chặng sau sẽ phải trả toàn bộ số tiền của chặng trước mới có thể trả phòng,

 

Hướng dẫn có giúp ích được cho bạn không ?

0